สัตตมวาร (๗ วัน) ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพนำหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ย่านพหลโยธิน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

19 ต.ค. 2559

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี รับเป็นเจ้าภาพและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย สำนักงานเขตบางเขน สภาวัฒนธรรมเขตบางเขน องค์กรหน่วยงานต่างๆ ชุมชน/ หมู่บ้าน และประชานทั่วไป ย่านพหลโยธิน เข้าร่วมประกอบในพิธีบำเพ็ญกุศล สัตตมวาร (๗ วัน) และสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ