ม.ศรีปทุม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

19 ต.ค. 2559

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๕ น. โดย ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  แสดงความจงรักภักดีจัดพิธีถวายความอาลัย  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙   ณ  บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น ๕ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

—ซึ่งภายในพิธีได้มีการถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  พร้อมร่วมกันขับร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” และ “ในหลวงของแผ่นดิน” และ “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  นอกจากนี้ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ  (ABC) ได้ร่วมกันลงนามในสมุดถวายความอาลัย