เจริญพร: วันมาฆบูชา

17 ก.พ. 2554

ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา: วันมาฆบูชา ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา