ส.ตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณงานความดี อธิการบดี ม.ศรีปทุม

13 ต.ค. 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ โดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสที่เห็นคุณงามความดีในการให้ความอนุเคราะห์และให้การสนับสนุนภารกิจเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวด้วยดีเสมอมา ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา