SPU ร่วมกับ Acer เปิดตัว พรีเดเตอร์ แล็ป ที่แรกของโลก

7 ต.ค. 2559

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด จัดแถลงข่าว เปิดตัว “ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เอเซอร์พรีเดเตอร์ แล็ป”  แล็ปเพื่อการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนต์  โดยมี ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และ  นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นประธานในการแถลงข่าว ซึ่งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เอเซอร์พรีเดเตอร์ แล็ป ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียกได้ว่าเป็น “พรีเดเตอร์ แล็ป” ที่แรกของโลก  ณ ห้องสตูดิโอกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย (ห้อง 11-501) ชั้น 5  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม