ส่งเสริมด้านวิชาการและสหกิจศึกษา :

5 ต.ค. 2559

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จัดพิธีลงนามร่วมกับ บริษัท Prink Creation Co.,Ltd. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและผลักดันนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคุณธนากิจ คู่มงคลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท Prink Creation Co.,Ltd. เป็นผู้ลงนาม ณ ห้อง Boardroom ชั้น14 อาคาร 11 ม.ศรีปทุม บางเขน