สถาปัตย์ SPU จัดเสวนา “มุมมองของภูมิสถาปนิกที่มีต่อ โครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา”

5 ต.ค. 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนาในหัวข้อ “มุมมองของภูมิสถาปนิกที่มีต่อ โครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา 14 กิโลเมตร” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณยศพล บุญสม ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Friend Of River  มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา ในเรื่องของการออกแบบโดยการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน การออกแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืนอย่างแท้จริง  และข้อดีข้อเสียของโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น2 อาคาร5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม