นักศึกษาจาก Chonnan National University เกาหลีใต้เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยศรีปทุม

16 ก.พ. 2554

คณะนักศึกษาจาก Chonnan National University ประเทศเกาหลีใต้ ในฐานะสมาชิกเยาวชนเครือข่าย APEC Learning Community Builders – University (ALCoB-U) เข้าเยี่ยม และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ALCoB Thailand จาก อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ในฐานะ Coordinator of ALCoB Thailand โดยมี อ.สุรชัย สวนทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 11 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน