ม.ศรีปทุม ร่วมใจภักดี “รักแม่” บริจาคโลหิต 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

28 ก.ย. 2559

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “Give Blood For Mom : บริจาคโลหิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ อาคาร 11 โซน C ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ