ว. การท่องเที่ยวฯ SPU ควงคู่คว้า “ดาว-เดือน” ต้อนรับน้องใหม่ Freshy Day 2016

26 ก.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยรักและสามัคคี ภายใต้กิจกรรม “Freshy Day & Freshy night  2016 : ตามรอยพ่อ”  ตามโครงการของ สโมสรนักศึกษาและศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

— สำหรับรางวัลผลการประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559 มีดังนี้

ประเภทรางวัล ดาว

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่     นางสาว มีนา ห้วยสวัสดิ์   วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่     คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่     คณะนิเทศศาสตร์

 

ประเภทรางวัล เดือน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่     นาย อธิเมศร์ กิตติวัฒนาพัฒน์   วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่     คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่     คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ประเภารางวัล Popular Vote ดาว-เดือน

ดาว ได้แก่     วิทยาลัยนานาชาติ

เดือน ได้แก่     วิทยาลัยนานาชาติ

 

ประเภทรางวัล ดาวจำแลง ได้แก่     นาย ภาณุ ปิยภาณีกุล   คณะนิเทศศาสตร์

ประเภทรางวัล ดาวจำแลง Popular Vote ได้แก่     คณะบัญชี