วิศวะฯ SPU บวงสรวง “พระวิษณุกรรม-เทพแห่งวิศวกรรม องค์พระคู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม”

19 ก.ย. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดี นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบพิธีบวงสรวง “พระวิษณุกรรม-เทพแห่งวิศวกรรม องค์พระคู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อเป็นสิริมงคลของการยึดเหนี่ยวและเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาสืบไป โดยมี พราหมณ์สุนทร รื่นเลี้ยง ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธี ณ ลานกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา