ม.ศรีปทุมลงนามความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน

15 ก.พ. 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับไต้หวัน (Taiwan – Thailand Education Cooperation) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) ในโอกาสนี้ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในกรอบใหญ่กับมหาวิทยาลัยไต้หวัน 5 แห่ง ดังนี้ National Taiwan Normal University, National University of Tainan, Chinese Culture University, Kun Shan University และ National Kaohsiung First University of Science and Technology ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพ