“อุทิศร่างกายเพื่อผู้อื่น คือที่สุดแห่งการให้” ม.ศรีปทุม ร่วมใจ บริจาคร่างกายและอวัยวะ ให้กับสภากาชาดไทย

16 ก.ย. 2559

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมบริจาคร่างกายและอวัยวะ ให้กับสภากาชาดไทย ในโครงการ “อุทิศร่างกายเพื่อผู้อื่น คือที่สุดแห่งการให้” การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เป็นการสร้างประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ ด้านสาธารณสุข ด้านจริยธรรมและการเสริมสร้างสังคมอันจะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะในการศึกษาทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่ง ต่างๆ จากร่างกายของมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต โดยในครั้งนี้มีจำนวนผู้บริจาคร่างกายและอวัยวะ จำนวน  62 คน ส่วนผู้ที่เคยบริจาคร่างกายและอวัยวะมาก่อนแล้ว จำนวน 13 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 75 คน และในการนี้ท่านอธิการบดีได้บริจาคเงินสมทบทุนให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 500,000 บาท ณ Exhibition Hall ชั้น 1  Zone A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา