เซนต์ปอลคอนแวนต์ คว้าแชมป์ Business Online Trading 2016 :

15 ก.ย. 2559

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ร่วมกับ บ.หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน โครงการ Business Online Trading เปิดพอร์ตเล่นหุ้นวัยรุ่นเงินล้าน ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาวธนัชชา โทณะพงษ์ จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น3 อาคาร 11 ม.ศรีปทุม บางเขน