“ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ”

15 ก.ย. 2559

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมทำพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และต่ออายุให้กับสัตว์โลก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 14 กันยายน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม.