แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ไทย – ญี่ปุ่น :

15 ก.ย. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟูกุย ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการ The 5 th Thai Language & Cultural Program for University of Fukui แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรายวิชาภาษาญี่ปุ่นของม.ศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจากผศ. ยาสุมาสา โมริ หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และคณาจารย์ให้การต้อนรับ และร่วมทำกิจกรรมอย่างอบอุ่น ณ Exhibition Hall Zone C อาคาร 11 ม.ศรีปทุม บางเขน