โรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาออนไลน์ ม.ศรีปทุม

13 ก.ย. 2559

 

 

โรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานคณะดิจิทัลมีเดีย และสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และ ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย และ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์  ซึ่งได้แนะนำการใช้ระบบออนไลน์และสื่อดิจิทัลในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังพาเยี่ยมชมคณะดิจิทัลมีเดียและสำนักหอสมุด ณ อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม