ม.ศรีปทุม มุ่งสร้างศูนย์บ่มเพาะผลิตผู้ประกอบการ อย่างมืออาชีพ

7 ก.ย. 2559

Dr.Pablo Colazzo ประธาน European Chapter of the Microeconomics of Competitiveness Affiliate Network : Havard Business School จาก Vienna University of Economics ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “University Incubators” ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม เกี่ยวกับแนวทางการสร้างหลักสูตรเพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะการสร้างผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ตามโครงการความร่วมมือการจัดงานของ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา