สานสัมพันธ์พี่-น้อง ว.นานาชาติ ม.ศรีปทุม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59

6 ก.ย. 2559

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับในงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-วิทยาลัยนานาชาติ” ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ได้รับรู้และข้อปฏิบัติของการใช้ชีวิตภายในรั้วของมหาวิทยาลัยอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งการให้คำแนะนำในส่วนของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยนานาชาติและสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบ ซึ่งภายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ยังได้ทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สนุกสนานร่วมกับนักศึกษารุ่นพีอีกด้วย ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา