พี่ศรีปทุม สอน น้อง ร.ร.บางบัว สนุกกับ English Camp

6 ก.ย. 2559

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จัดกิจกรรมในโครงการ “English Camp” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางบัว เพื่อฝึกฝนวิชาภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและให้ความรู้ตลอดโครงการ โดยมี ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ณ Exhibition Zone A และ C อาคาร 11 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับโครงการ “English Camp” มีนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมภายในโครงการ จำนวนรวม 120 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โดยมีการทำกิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 6 สถานี ได้แก่ Art Gallery, Colors around you, Last Letter and First Letter, Make Words Game, Spelling Bee และ Whisper Game