คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าชมรมคนรักกีฬา ม.ศรีปทุม

5 ก.ย. 2559

ศิษย์เก่าชมรมคนรักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า “รวมพลศิษย์เก่าชมรมคนรักกีฬา-มหาวิทยาลัยศรีปทุม” จัดขึ้นเพื่อกระชับเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ และศิษย์เก่า และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการต่อยอดพัฒนาการทำกิจกรรมเพื่อสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ชื่อเสียงของชรมรมคนรักกีฬาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมต่อไป ณ สวนอาหารกุ้งเต้น เลียบเกษตรนวมินทร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

>>> โดยการจัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐนนท์ จิตรพิลา อาจารย์ประจำสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมคนรักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่, อาจารย์เฉลิมชัย สินธุอารีย์, นายไพบูลย์ ศิริพราหมณกุล และนายอนันต์ เมืองทอง ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้