ฟุตซอล SPU เปิดหัว ชนะ 4 ต่อ 1 แข่งขัน กรมพลศึกษา นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปี้ยนชิพ 2016

2 ก.ย. 2559

สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งทีมกีฬาฟุตซอลชายเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “กรมพลศึกษา นอร์ทกรุงเทพ ฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปี้ยนชิพ 2016” ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยทำการแข่งขันแบบระบบลีกและน็อกเอาต์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  วิทยาเขตสะพานใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

>>> สำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด 16 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9.มหาวิทยาลัยมหิดล
2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 10.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 11.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 12.สถาบันพลศึกษาสมุทรสาคร
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 13.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 14.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 15.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 16.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

>>> สำหรับโปรแกรมการแข่งขันระบบลีกของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 2 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามศูนย์กีฬาในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  วิทยาเขตสะพานใหม่ มีดังนี้

วันที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

1 ก.ย. 59

15.30 น.

ม.ศรีปทุม ชนะ สพล.สมุทรสาคร // 4 ต่อ 1

ม.นอร์ทกรุงเทพ

4 ก.ย. 59

16.00 น.

ม.ศรีปทุม พบ ม.นอร์ทกรุงเทพ

ม.นอร์ทกรุงเทพ

6 ก.ย. 59

17.00 น.

ม.ศรีปทุม พบ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ม.นอร์ทกรุงเทพ

9 ก.ย. 59

17.00 น.

ม.ศรีปทุม พบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.นอร์ทกรุงเทพ

12 ก.ย. 59

12.00 น.

ม.ศรีปทุม พบ ม.รามคำแหง

ม.นอร์ทกรุงเทพ

15 ก.ย. 59

16.00 น.

ม.เกษมบัณฑิต พบ ม.ศรีปทุม

ม.นอร์ทกรุงเทพ

20 ก.ย. 59

14.00 น.

ม.ศรีปทุม พบ ม.เกษตรศาสตร์

ม.นอร์ทกรุงเทพ

23 ก.ย. 59

15.00 น.

ม.กรุงเทพ พบ ม.ศรีปทุม

ม.นอร์ทกรุงเทพ

26 ก.ย. 59

17.00 น.

ม.ศรีปทุม พบ ม.หอการค้าไทย

ม.นอร์ทกรุงเทพ

29 ก.ย. 59

10.00 น.

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ พบ ม.ศรีปทุม

ม.นอร์ทกรุงเทพ

3 ต.ค. 59

12.00 น.

ม.มหิดล พบ ม.ศรีปทุม

ม.นอร์ทกรุงเทพ

6 ต.ค. 59

12.00 น.

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบ ม.ศรีปทุม

ม.นอร์ทกรุงเทพ

11 ต.ค. 59

12.00 น.

ม.ธรรมศาสตร์ พบ ม.ศรีปทุม

ม.นอร์ทกรุงเทพ

18 ต.ค. 59

12.00 น.

มรภ.จันทร์เกษม พบ ม.ศรีปทุม

ม.นอร์ทกรุงเทพ

21 ต.ค. 59

13.00 น.

ม.ศรีปทุม พบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ม.นอร์ทกรุงเทพ

>>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 10 ชั้น 5 โทร 02.579-1111 ต่อ 2136