ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติจัดศึกษาดูงาน “School Planning and Construction”

14 ก.พ. 2554

รองศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์ บุญยธโรกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร“School Planning and Construction” แก่เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศศรีลังกา ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน