ว.นานาชาติ SPU จับมือ “จีน” หารือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

31 ส.ค. 2559

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ พร้อมด้วย Mr.Prof Guan Bo และคณะจาก Harbin Modern Public Relations University สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมหารือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร IBM และ IHM ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อวางแผนสู่กระบวนการเรียนการสอนของนักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและภาษาระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในอนาคต ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน