แข่งขันทักษะ Business Online Trading 2016

30 ส.ค. 2559

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Business Online Trading 2016 เปิดพอร์ตเล่นหุ้น วัยรุ่นเงินล้าน ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อฝึกทักษะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการซื้อขายตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบเทรดหุ้นออนไลน์ และเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ Convention 1 อาคาร 11 ชั้น 4 ม.ศรีปทุม