อธิการบดี ให้โอวาท นศ. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจาก ปท.ญี่ปุ่น

26 ส.ค. 2559

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้โอวาทแก่ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sugiyama Jogakuen University ได้แก่ Ms. Uehara Sakura , Ms. Mina Yamazaki และ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yasuda Women’s University จากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “ร่วมใจนักศึกษาญี่ปุ่นกับคณาจารย์ เทอม 1/59”  ได้แก่ Ms. Yuka INOUE  , Ms. Miako SHIOMURA เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2559 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันคู่สัญญาและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาญี่ปุ่นที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบุษกร อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน