สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และวิทยาลัยนานาชาติจัดบรรยายพิเศษ Tea Talk

14 ก.พ. 2554

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และวิทยาลัยนานาชาติจัดบรรยายพิเศษ Tea Talk ร่วมกับศรีปทุมUSR สถาบันพระปกเกล้า และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Good Governance: Key Driving Force for Better Global Communities” โดยมี Mr.Lloyd N.Halverson, Public Service Professor Specialization: Local Government Management Department of Public Administration & Policy ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และรศ.ดร.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และมีอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน