ประกวดร้องเพลง ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) :

26 ส.ค. 2559

ม.ศรีปทุม จับมือ โรงเรียนบางบัว จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษฯ นักเรียนโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ต่อการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล และมีผอ.มัณฑนา จันทโรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมีนางสาวอรรัมภา โพธิ์แดง ผอ.โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ ม.ศรีปทุม บางเขน