ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องใหม่ “ตามรอยเท้าพ่อ” Freshy Day 2016 #Follow the Father

26 ส.ค. 2559

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559  สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ทุกคณะ  ร่วมกิจกรรม Freshy Day 2016  “ตามรอยเท้าพ่อ” เวลา 07.30 น. ณ บริเวณภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

07.30 น. นักศึกษารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนของคณะ
08.30 น. Check in พร้อมกันทุกคณะ หน้าเสาธง ด้านหน้า อาคาร 11
09.00 น. ศึกชนสรร “One ShowPow” ประชันเชียร์ 9 คณะกับ 3 วิทยาลัย
11.30 น. รับประทานอาหารที่ซุ้มคณะตนเอง/เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณซุ้ม ( กิจกรรมจิตอาสา )
12.30 น.  ฐานที่ 1  ฐานคณะตนเอง 15 นาที ออกจากซุ้มคณะ 12.45 น.
12.45 น.  ฐานที่ 2 เปลี่ยนฐาน
13.00 น.  ฐานที่ 3 เปลี่ยนฐาน
13.15 น.  ฐานที่ 4 เปลี่ยนฐาน
13.30 น.  ฐานที่ 5 เปลี่ยนฐาน
13.45 น.  ฐานที่ 6 เปลี่ยนฐาน
14.00 น.  ฐานที่ 7 เปลี่ยนฐาน
14.15 น.  ฐานที่ 8 เปลี่ยนฐาน
14.30 น.  ฐานที่ 9 เปลี่ยนฐาน
14.45 น.  ฐานที่ 10 เปลี่ยนฐาน
15.00 น.  ฐานที่ 11 เปลี่ยนฐาน
15.15 น.  ฐานที่ 12 เปลี่ยนฐาน
15.30 น.  ฐานที่ 13 เปลี่ยนฐาน
15.45 น.  รวมน้อง ๆ ด้านหน้าเวทีคอนเสิร์ต  ตามแผนที่
16.00 น.  ขบวนแห่ ป้ายและโลโก้งาน ประธานและดาวเดือนและดาวจำแลง เดินเข้าสู่งาน
16.15 น.  พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์  รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา
16.30 น.  การโชว์ศักยภาพของเฟรชชี่59 (เล่นเวฟคลื่น)
16.40 น.  การแสดงเปิดตัว  ดาว-เดือน และดาวจำแลง ประจำปีการศึกษา 2559
17.00 น.  ประกาศผลการประกวด ดาวจำแลง และมอบของรางวัล
              ประกาศผลการประกวด ดาว – เดือน / ป๊อบปูล่าโหวต และมอบของรางวัล  
17.30 น.  การแสดงเปิดเวทีจากชมรม PD
17.45 น.  การแสดงจากวงดนตรีที่ได้รางวัลชนะเลิศ จากการประกวด  “SPU MUSIC CHALLENGE 2016”
18.00 น.  Sponsor ขึ้นเล่นเกมส์บนเวที (พิธีกร และกิจกรรม โดย VIVO)
18.15 น.  การแสดงจาก วง SPU BAND
18.30 น.  เข้าสู่ การแสดงคอนเสิร์ต SPU Freshy Night  2016 by VIVO