เปิดโลกกิจกรรม “SPU : “คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” 2559

26 ส.ค. 2559

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “SPU : “คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” 2559 วันที่ 12-13 กันยายน 2559 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ภายในงานพบกับกิจกรรมการนำเสนอผลงานจากชมรมต่างๆ การรับสมัครสมาชิกของชมรม แลกิจกรรมการประกวดดาว – เดือน และดาวจำแลง รอบแรก (ความสามารถพิเศษ) และการประกวดวงดนตรี ประจำปีการศึกษา 2559

12 กันยายน 2558
10.00 น.  เช็คความพร้อมของแต่ละชมรม
11.00 น.  กิจกรรมนำเสนอผลงานของชมรม  และการรับสมัครสมาชิกของแต่ละชมรม  (ที่บูธของแต่ละชมรม)
17.00 น.  จบกิจกรรมวันแรก

 

13 กันยายน 2558
09.30 น.  รายงานตัววงดนตรี
10.00 น.  เริ่มการแข่งขันวงดนตรี
11.30 น.  การ Present ผลงานของชมรม (ชมรมละ 10-15 นาที)  บนเวที
12.00 น.  ลงทะเบียนดาวเดือนและดาวจำแลงทุกคณะ
12.30 น.  โชว์ตัวและตอบคำถามดาวเดือน-ดาวจำแลง
14.20 น.  การแสดงความสามารถของดาวจำแลง
14.45 น.  สรุปกิจกรรมในภาพรวมของงานเปิดโลกกิจกรรม “SPU : “คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา” 2559
15.50 น.  ประกาศผลวงดนตรี
16.00 น.  การแสดงความสามารถพิเศษของดาวเดือน
18.00 น.  มอบรางวัลวงดนตรีและรางวัลพิเศษจาก Lolane
18.15 น.  การแสดงปิดของวงดนตรีที่ชนะหรือ(SPU Band)