ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดิน “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล” และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

26 ส.ค. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดิน “เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล” และพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ

07.45 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกัน ณ ห้องพิธี
08.15 น.  คณาจารย์ พร้อมกัน ณ ห้องพิธี
08.45 น.  ขบวนธงนำศิษย์เก่าดีเด่นเข้าสู่ห้องพิธี
09.00 น.  ประธานพิธี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และผู้บริหาร เข้าสู่ห้องพิธี

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพิธีไหว้ครูแห่งแผ่นดิน
- ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ผู้นำนักศึกษานำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
- ประธานพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และวางพานพุ่มถวายราชสักการะครูแห่งแผ่นดิน
- ประธานพิธี กล่าวคำถวายราชสดุดีครูแห่งแผ่นดิน
- นายกสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษาทุกคณะ
นำพานไหว้ครูถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อถวายราชสักการะ
ครูแห่งแผ่นดิน

พิธีไหว้ครู
-    ผู้แทนนักศึกษา นำกล่าวคำไหว้ครู
-    ศิษย์เก่าดีเด่นมอบมาลัยไหว้ครูแด่ประธานพิธี 
     ระหว่างนั้นนักร้องคอรัสร้องเพลงไหว้ครู เพลงพระคุณที่สาม และดนตรีไทย
     บรรเลงเพลงจนเสร็จสิ้นพิธี
-    ผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มอบมาลัยไหว้ครูแด่ผู้บริหาร
-    ผู้แทนนักศึกษาทุกคณะ มอบมาลัยไหว้ครูแด่ผู้บริหารและคณาจารย์
-    ผู้แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มอบมาลัยไหว้ครูแด่ประธานพิธี
-    นายกสโมสรนักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณ
-    ประธานพิธี เจิมหนังสือและตำราเรียน

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง
-   คณบดี กล่าวคำประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง
-   ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง เข้ารับรางวัลจาก ประธานพิธี  ตามลำดับ

ศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2558

ดร.พิสัณห์    นุ่นเกลี้ยง
ประธานกรรมการ BSQM Group
ประธานคณะกรรมการบริหาร Harvard Asia consulting 
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปศาสตร์

นายศักดิ์ณรงค์   เดชระพีพงษ์
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไพศาสตร์ จำกัด
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์

พันตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์   เสมอเหมือน
อัยการจังหวัด  สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะนิติศาสตร์

นายศุภกิจ   ธาราวิวัฒน์
เจ้าของ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โรงแรมธาราบุรีรีสอร์ท และโรงแรมเดอะธาราเด็คคอร์
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวอทิรา   โสตโยม
นักบัญชีชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานประมวลบัญชีแผ่นดิน
กองบัญชีภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง   กระทรวงการคลัง
ศิษย์เก่าดีเด่น คณะบัญชี

ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง  ประจำปีการศึกษา 2558

นายวิชญ์ชาญ   หวานชิต
สถาปนิกอิสระ เจ้าของผลงานรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ
รางวัลชนะเลิศ  ARCASIA Student’s Architectural Design Competition 2010
ชนะเลิศ CP Green Park  พ.ศ. 2557 และ CP ALL นำผลงานไปก่อสร้างจริง
ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายปฐมพงศ์   หลวงพันธ์
IPG ADVERTISING (THAILAND) LIMITED ; MULLEN/LOWE
ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวนงนภัส   ใจจร
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง คณะบัญชี

นายจัตุพร    รักไทยเจริญชีพ
Managing Director & Chief of Technology Officer,
MAD Virtual Reality Studio
ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง คณะดิจิทัลมีเดีย

นางกาญจนา   กันน้ำอ่าง ซาลัง
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Phuket Synergy
Bristol Charter Phuket และ Nim and Noi Work Shop
ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง วิทยาลัยนานาชาติ

นายคมสัน   ธรรมาลัยวิโรจน์
อัยการผู้ช่วย     สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1
ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง คณะนิติศาสตร์

นายธนาคม   พันธุ์จำปา
เจ้าของธุรกิจค้าส่งขนาดย่อม บริษัท สุขสะหวันซีฟู้ด จำกัด ( เวียงจันทน์  สปป.ลาว )
ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง คณะบริหารธุรกิจ
-   ศิษย์เก่าดีเด่น กล่าวแสดงความรู้สึก

พิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู
-   ประธานพิธี มอบรางวัล การประกวดพานไหว้ครู และกล่าวแสดงความยินดีกับ
    ศิษย์เก่า พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา
- เสร็จสิ้นพิธี

หมายเหตุ :   1.  การแต่งกายผู้บริหารและคณาจารย์: สวมชุดครุยแสดงวิทยฐานะ
                  2. การแต่งกายนักศึกษา
                     -  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา : สวมชุดสูท
                     -  นักศึกษาจากคณะต่างๆ : สวมชุดพิธีการ