ขอเชิญนำเสนอผลงาน บทความงานวิจัยเชิงวิชาการ ในงานการประชุมวิชาการทางด้านความปลอดภัยและการจัดการทรัพยากรอาคารแห่งชาติ ครั้งที่ 1

11 ก.พ. 2554

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและบริหารความปลอดภัยอาคารร่วมกับภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานบทความเชิงวิชาการภายในงานการประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยและการจัดการทรัพยากรอาคารแห่งชาติ ครั้งที่ 1 The 1st National Conference on Building Safety and Facility Management (BSFM’2011) ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2554 วันที่ 26 มีนาคม 2554 ณ ไบเทค บางนา

รายละเอียดการรับสมัครบทความ

กำหนดส่งบทความ 11 มีนาคม 2554

แจ้งผลการพิจารณาบทความ 8 เมษายน 2554

กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 29 เมษายน 2554

หมายเหตุ สถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วิธีการส่งบทความ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิก และ ส่งบทความกลับมาที่ bsfm2011@gmail.com

หรือ สมัครออนไลน์ คลิก

อัตราค่าลงทะเบียน *ผู้นำเสนอบทความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนส่งบทความฉบับสมบูรณ์

บุคคลทั่วไป 1500 บาท

นักศึกษา 1200 บาท

* ชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 140-235560-9

ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขา สี่แยกศรีวรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (Call for Paper)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี ประธานฝ่ายบทความวิชาการ
  • ผศ.พศวีร์ ศรีโหมด เลขานุการ การประชุมวิชาการ
  • จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและบริหารความปลอดภัยอาคาร ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม