นิติฯ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล “วันรพี” แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ 2559

24 ส.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวอวยพรกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ นายณัฐพงศ์ สิงห์อินทร์, นางสาวพิชามญชุ์ อรรถบท และนายปฏิพล ผ่องแผ้ว ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร) เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2559 ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้ทำการจัดการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร