พร้อมฝึกประสบการณ์จริง สหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 (ภาค 1/59) :

24 ส.ค. 2559

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 (ภาค 1/59) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑุรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานให้โอวาท และมอบรางวัลให้กับนศ.ที่ชนะการประกวดโครงงาน พร้อมกันนี้ นศ.ยังได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จากเหล่าทีมงานบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ที่มาแนะแนวพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในครั้งนี้อีกด้วย ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ม.ศรีปทุม