SPU ม.ศรีปทุม จัดพิธีมงคลบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับ นศ.ใหม่ (เอก-โท) มอบตัวเป็นศิษย์ “บัณฑิตวิทยาลัย” ปี 59

20 ส.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมงคลบายศรีสู่ขวัญและมอบตัวเป็นศิษย์ในงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบัวแหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
>> ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณอนุชิตชิณณกัณต์ บัวเผื่อน เป็นพิธีกรผู้ประกอบพิธีมงคลบายศรีสู่ขวัญในครั้งนี้ด้วย
>> นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รุ่นพี่มากความสามารถอย่าง ศิลปิน “ซานิ AF6” นิภาภรณ์ ฐิติธนการ นักร้อง-นักแสดง และ “ไมค์” ประจัญพล วงษ์ดนตรี นักแสดง เป็นนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการในครั้งนี้