ต่อยอดความรู้ สู่ความสำเร็จ :

19 ส.ค. 2559

ม.ศรีปทุม จับมือ โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ต่อยอดความรู้สู่ความสำเร็จในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม และนางสาวอรรัมภา โพธิ์แดง ผอ.โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ทำพิธีลงนามร่วมกัน พร้อมทั้งมีรองประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ บอร์ดรูม อาคาร 11 ม.ศรีปทุม