USR ส่งมอบความสุข (ตุ๊กตาหมี) สู่น้องผู้ด้อยโอกาส

11 ก.พ. 2554

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง ศรีปทุม USR พลังคนรุ่นใหม่ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการส่งมอบตุ๊กตาหมีในโครงการ “แบ่งปันความสุขด้วยใจให้น้องผู้ด้อยโอกาส” ครั้งที่ 2 ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา

                โดยโครงการดังกล่าวที่ได้รับการบริจาคตุ๊กตาหมีในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,500 ตัว ซึ่งตุ๊กตาหมีจะนำไปส่งมอบให้กับมูลนิธิทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่

1 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

2 มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

3 มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก

4 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

5 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

6 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

7 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

8 มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท