ม.ศรีปทุม เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย และสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

15 ส.ค. 2559

ม.ศรีปทุม เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย และสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานและแสดงความยินดี ซึ่งคลินิกนี้ นำการทำงานโดย ผศ.ดร.อุทิศ เชาวลิต คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ,ศ.นพ.วีระสิงห์ เมืองมั่น ผอ.คลินิกการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ชาคริยา หลิน (หมออุ้ม) หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ณ คลินิกการแพทย์แผนไทย ชั้น1 อาคาร 2 ม.ศรีปทุม