ม.ศรีปทุม พร้อมใจภักดิ์ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 84 พรรษา “วันแม่แห่งชาติ” 59

11 ส.ค. 2559

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

>>>สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน คำขวัญ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2559 ความว่า…

“…สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง

ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล

ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน

ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง…