วันแห่งความภาคภูมิใจ “8 ศิษย์เก่านิติ” ม.ศรีปทุม สอบไล่ได้ ผู้พิพากษา+อัยการ (สนามใหญ่)

11 ส.ค. 2559

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ให้เกียรติจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันในโอกาสที่สามารถสอบไล่ได้เป็น “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” (สนามใหญ่) รุ่นที่ 67 และที่สามารถสอบไล่ได้เป็น “อัยการผู้ช่วย” (สนามใหญ่) รุ่นที่ 51 ประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 คน ณ ห้องอาหารไดนาสตี้ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

>>> สำหรับรายชื่อผู้ที่สอบไล่ได้เป็น “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” (สนามใหญ่) รุ่นที่ 67 จำนวน 5 คน มีดังนี้

1.) นายฟารีส อินาวัง

2.) นายชินวัฒน์ วุฒิธนกุล

3.) นายสิวชนม์ พัชรเรืองพัฒน์

4.) นายมานะ ไชยมนตรี

5.) นายพีรศักดิ์ อรรถพรรังษี

>>> สำหรับรายชื่อผู้ที่สอบไล่ได้เป็น “อัยการผู้ช่วย” (สนามใหญ่) รุ่นที่ 51 จำนวน 3 คน มีดังนี้

1.) นายอาทิตย์ คำซองเมือง

2.) ร.ต.ท.หญิง พรชนก งามพรสุขสวัสดิ์

3.) น.ส.ชุลีภรณ์ วิริยะรัตนพร