SPU ผนึก ปท.จีน หารือทางวิชาการร่วมพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยว

8 ส.ค. 2559

>>> อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ พร้อมด้วย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประชุมหารือทางวิชาการในการพัฒนาความร่วมมือในหลักสูตรการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัย Tongren สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อวางแผนในการพัฒนาในการทำหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา