วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม MOU สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย “สนับสนุนสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาธุรกิจขายตรง”

2 ส.ค. 2559

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย โดยมี  ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ,ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย , คุณโกสิทธิ์ ผะลิวรรณ์ อุปนายกสมาคม คุณวุฒิพงศ์ วนากุล อุปนายกสมาคมและฝ่ายวิชาการ  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ณ  ห้องบอร์ดรูม ชั้น14  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ