SPU ร่วมกับ ส.แม่บ้าน ตร. มอบหมวกกันน็อค 5,000 ใบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “วันแม่แห่งชาติ”

1 ส.ค. 2559

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วยอีก 7 องค์กรหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน ส่งมอบ “หมวกกันน็อค” จำนวน 5,000 ใบ ตามโครงการมอบหมวกกันน็อคให้แก่ประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 “วันแม่แห่งชาติ” ให้กับ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีรับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซน C ชั้น 2 อาคาร 1 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

>>> สืบเนื่องจากปัจจุบันสภาพการจราจรบนท้องถนน โดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์มีจำนวนมากขึ้น จำนวนอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยร้อยละ 80 เกิดจากการไม่สวมหมวกกันน็อค จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการนี้ ทั้งนี้ทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะนำหมวกกันน็อคจำนวนดังกล่าว ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป