ศูนย์ศิลป์ฯ จัด SRIPATUM MISIC FESTIVAL มัธยมศึกษา ครั้งที่ 1

11 ก.พ. 2554

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้ก่อตั้ง ศรีปทุม USR ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการประกวดวงดนตรี “SRIPATUM MISIC FESTIVAL” ประเภทสตริง ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพทางด้านดนตรีซึ่งกันและกัน ตามโครงการของสำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา

โดยโครงการในครั้งนี้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในรอบกแรกทั้งหมด 23 โรงเรียน และโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย

1 วงดนตรี Jeedz Sweet     จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์                                     

2 วงดนตรี วงเนี้ย                จากโรงเรียนแม่พระฟาติมา                                                             

3 วงดนตรี ไขเจียว              จากโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม                                      

4 วงดนตรี ล้ำเส้น               จากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์                                              

5วงดนตรี Sticky Rice       จากโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2        

6 วงดนตรี Porcupine        จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย                                                                                      

7 วงดนตรี Tweet Cake     จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม                                            

8 วงดนตรี Happy Light   จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวงดนตรี “SRIPATUM MISIC FESTIVAL” ประเภทสตริง ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย

ชนะเลิศ                        ได้แก่ วงดนตรี ล้ำเส้น                       จากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

รองชนะเลิศอันดับ 1          ได้แก่ วงดนตรี Tweet Cake             จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

รองชนะเลิศอันดับ 2          ได้แก่ วงดนตรี Jeedz Sweet             จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์