SPU : “ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ” ม.ศรีปทุม ร่วมรณรงค์เชิญชวนทุกท่าน ออกไปใช้สิทธิ์ ลงประชามติ รับ – ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญฯ

29 ก.ค. 2559

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ การออกไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติ  รับ – ไม่รับ  ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้   เพื่อเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ รับ หรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกไปใช้สิทธิลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต  ภาโนมัย  รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเดินขบวนรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา