ม.ศรีปทุม ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

28 ก.ค. 2559

กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระโอกาสอันเป็นมหามงคล 28 กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา ในโอกาสนี้ ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี นำคณะอาจารย์กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา