คณะบริหารธุรกิจ “เตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจการบิน”

27 ก.ค. 2559

อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพันธมิตรการบิน (Vice President of Strategic Alliances) บมจ.การบินไทย ได้มาให้ความรู้กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ในโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจการบิน” โดยนักศึกษาให้ความสนใจ และรับความรู้เรื่องธุรกิจการบินกันอย่างสนุกสนาน ณ ห้อง Briefing room สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม