คนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องเพศ “Young Love – รักเป็นปลอดภัย”

26 ก.ค. 2559

สำนักการอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ บริษัท Bayer  และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม “Young Love – รักเป็นปลอดภัย” เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศกับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล และนายแพทย์ประวิศ ชวชลาศัย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งมีพิธีมอบโล่โครงการ “Young Love – รักเป็นปลอดภัย” ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บัวหลวงแกรนด์ รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม