สถาปัตย์SPU ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อม นศ. และ เสริมสร้างความรู้กับLecture Series

25 ก.ค. 2559

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการออกแบบภายใน และสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายคงศักดิ์  ยุกตะเสวี กรรมการผู้จัดการบริษัท LEO INTERNATIONAL DESIGN GROUP ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ แง่คิดในชีวิตการทำงานของนักออกแบบ เพื่อให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความพร้อมสำหรับการเป็นนักออกแบบมืออาชีพ และยังมีกิจกรรม Lecture Series ที่ได้เชิญ Kevin Low สถาปนิกชื่อดัง เจ้าของผลงาน small-projects และ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ผู้ก่อตั้ง Bangkok Project  Studio ได้มาถ่ายทอดเรื่องราว รวมทั้งแนวคิดในการออแบบงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์จนประสบความสำเร็จ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร