ม.ศรีปทุมลงนามความร่วมมือกับ University of Social Sciences and Humanities ประเทศเวียดนาม

10 ก.พ. 2554

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Assoc.Prof.Dr.Nguyen Van Kim Vice President จาก University of Social Sciences and Humanitiesประเทศเวียดนาม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนการส่งเสริมด้านวิชาการ การฝึกอบรมของนักศึกษาและบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร การทำวิจัย โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับ University of Social Sciences and Humanities รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีผู้บริหารทั้งสองสถาบันเป็นสักขีพยานฯ ณ ห้องบุษกร อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน